SKUNDRIC d.o.o. Prijedor
JIB: 4403120480008
Poljoprivreda i proizvodnja hrane
Farma
Nistavci 24
052/338-020
ARIFAGIC INVESTMENT d.o.o. Prijedor
JIB: 4403299860002
Poljoprivreda i proizvodnja hrane
Farma
Trnopolje br.61
+387 52 320 212
+387 52 320 212
MALINIC d.o.o.
JIB: 4400672560007
Poljoprivreda i proizvodnja hrane
Proizvodjac hrane
MALINIC D.O.O.
065/636-469